0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Radek Limbursky
۳
۲
Josef Rossler
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۰۱:۳۰
Kamil Przeczek
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Stepan Waldhauser
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۰۰:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Milan Urban
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۰۰
Radek Limbursky
۳
۱
Vaclav Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Matous Klimenta
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۱:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Ondrej Pastorek
Finished
۰۱:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۳:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۰۳:۰۰
Matous Klimenta
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sychra
۱
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Tibor Batthyany
Finished
۰۶:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۱
Tomas Fojtik
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Stepan Waldhauser
Finished
۰۰:۳۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Tadeas Zika
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۰۲:۰۰
Denis Hofman
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Richard Krejci
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۳۰
Alesh Bayer
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۳
۰
Martin Sychra
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۴:۰۰
Martin Huk
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Kostal Marek
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۴:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۴:۲۹
Martin Sychra
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۴:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۰۵:۳۰
Alesh Bayer
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۶:۳۰
Matous Klimenta
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۷:۰۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Martin Huk
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۷:۰۰
  Europe TT Elite Series
Filip Mlynarski
۱
۳
Maciej Nowalinski
Finished
۰۰:۱۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۴۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۳:۰۰
Piotr Gumulinski
۳
۱
Zbigniew Nocun
Finished
۰۰:۱۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Szostok Sebastian
۱
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۰:۳۴
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Maciej Nowalinski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Piotr Gumulinski
۳
۲
Szostok Sebastian
Finished
۰۴:۱۸
Szostok Sebastian
۲
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۷:۵۰
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۸:۱۰
Adam Dosz
۱
۱
Slawomir Dosz
inprogress
۰۸:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۰:۴۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۵۵
Jakub Pruszkowski
۳
۰
Piotr Gumulinski
Finished
۰۱:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۲۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Pruszkowski
۳
۲
Zbigniew Nocun
Finished
۰۲:۳۵
Adrian Fabis
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۳:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Szostok Sebastian
۰
۰
Zbigniew Nocun
Interrupted
۰۳:۲۵
Oskar Jadach
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۳۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۳:۵۰
Adrian Eliasz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Fabis
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۴:۴۰
Oskar Jadach
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۴:۴۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۵:۰۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Szostok Sebastian
۳
۲
Mariusz Baron
Finished
۰۵:۲۵
Adrian Fabis
۲
۳
Oskar Jadach
Finished
۰۵:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۵:۵۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۶:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Oskar Jadach
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Szostok Sebastian
۳
۲
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۶:۳۵
Adrian Fabis
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Piotr Gumulinski
۳
۰
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۷:۰۰
Tomasz Trzaskowski
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Zbigniew Nocun
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۷:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Oskar Jadach
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Fabis
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۸:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Piotr Gumulinski
۳
۰
Zbigniew Nocun
Finished
۰۸:۳۵
Mateusz Misiak
۰
۱
Grzegorz Poliniewicz
inprogress
۰۸:۴۴
Staszczyk Konrad
۰
۰
Michal Murawski
inprogress
۰۸:۴۵
  Russia Liga Pro
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۲۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۰:۰۵
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۱:۲۰
Kirill Serov
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۵
Denys Lebedev
۱
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۰:۵۰
Oleg Kutuzov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۳۵
Kutenkov Dmitry
۲
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۲:۵۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Viacheslav Seleznev
Finished
۰۷:۵۰
Daniil Mikheev
۲
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
inprogress
۰۸:۲۰
Maksim Mameka
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۰۵
Viktor Rakhmanovskii
۱
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۳۵
Valery Kutin
۰
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۰۵
Dmitrii Kustov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۳۵
Maksim Mameka
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۵۰
Nikita Mareev
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۲:۰۵
Denys Lebedev
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۲۰
Valery Kutin
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۳۵
Aleksey Shershnev
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۰۵
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Kutenkov Dmitry
۲
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۵۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۴:۰۵
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۴:۲۰
Oleg Kutuzov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۵
Nikita Mareev
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۳۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۸:۰۵
Dmitrii Kustov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۰۵
Andrei Khanevskii
۰
۰
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
Viacheslav Seleznev
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Dmitriy Kugurushev
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Galuzinskii Stefan
-
-
Dmitrii Kustov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Sergey Muslikov
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Konstantin Bystrushkin
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Vladimir Ippolitov
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
Valeriy Zanev
-
-
Evgenii Plotnikov
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Dmitriy Kugurushev
-
-
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۵
Aleksey Lobanov
-
-
Galuzinskii Stefan
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۵
Roman Zelenskii
-
-
Igor Minchenkov
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Taras Kononenko
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Andrei Khanevskii
-
-
Dmitrii Konstantinov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Sergey Gushchin
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Roman Bortnikov
-
-
Nikita Sadovskiy
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Igor Minchenkov
-
-
Sergey Gushchin
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Damir Bedretdinov
-
-
Yankovskii Andrei
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Oleg Zyuganov
-
-
Roman Zelenskii
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Yaroslav Troyanov
-
-
Roman Bortnikov
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Roman Zelenskii
-
-
Sergey Gushchin
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Igor Minchenkov
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Dmitrii Konstantinov
-
-
Kirill Serov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Nikita Sadovskiy
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Viktor Kochergin
-
-
Igor Meteleshko
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Yurii Khaperskii
-
-
Eduard Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Vladislav Chakhur
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Igor Blinov
-
-
Sergey Lanin
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Bazilevsky Vitaly
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Tsybulskiy Vladimir
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Igor Meteleshko
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Tsybulskiy Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Sergey Lanin
-
-
Viktor Kochergin
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Mikhail Smirnov
-
-
Yurii Khaperskii
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Viktor Kochergin
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Bazilevsky Vitaly
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Yurii Khaperskii
-
-
Tsybulskiy Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Yuriy Lbov
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Igor Meteleshko
-
-
Sergey Lanin
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
  World TT-CUP
Skura Eryk
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۱۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Martin Boltik
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۰:۲۵
Szostak Michal
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Cibik
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۵۰
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۵۵
Jacek Bednarz
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Boltik
۱
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۴۵
Petr Priscak
۳
۰
Vojtech Sanc
Finished
۰۲:۱۵
Marek Pyzik
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۴:۰۰
Cezary Krawczyk
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۱
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۶:۰۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۳۰
Cezary Krawczyk
۱
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۸:۰۰
Dawid Stapor
۲
۱
Milosz Kukawka
inprogress
۰۸:۳۰
  World Ping Pong Point
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۰
۰
Bondar Henadii
inprogress
۰۸:۴۷
  Belarus Liga Pro
Sergey Didovich
۱
۲
Aleksei Shubin
inprogress
۰۸:۲۰
  Germany Challenger Series
Kirill Fadeev
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Dennis Klein
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Damian Zech
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
William Koehl
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Kirill Fadeev
-
-
Dennis Klein
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Damian Zech
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
William Koehl
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Dauud Cheaib
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Kirill Fadeev
-
-
Damian Zech
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Dennis Klein
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
William Koehl
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Dennis Klein
-
-
Damian Zech
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Armin Alicic
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Kirill Fadeev
-
-
William Koehl
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Damian Zech
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Kirill Fadeev
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Armin Alicic
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Dennis Klein
-
-
William Koehl
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Damian Zech
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Kirill Fadeev
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
William Koehl
-
-
Marius Henninger
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید