0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Gilbert van der Meijden
۴
۲
Harry Ward
Finished
۱۵:۳۰
Harry Gregory
۴
۲
James Richardson
Finished
۱۲:۰۵
John OShea
۴
۳
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۲:۲۰
Lee Cocks
۲
۴
Harry Ward
Finished
۱۲:۴۰
James Richardson
۳
۴
John OShea
Finished
۱۲:۵۵
Harry Ward
۴
۳
Harry Gregory
Finished
۱۳:۱۵
Gilbert van der Meijden
۴
۰
Lee Cocks
Finished
۱۳:۳۵
James Richardson
۰
۴
Harry Ward
Finished
۱۳:۵۰
John OShea
۴
۳
Lee Cocks
Finished
۱۴:۰۵
Harry Gregory
۴
۳
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۴:۱۵
Harry Ward
۴
۲
John OShea
Finished
۱۴:۳۵
Gilbert van der Meijden
۴
۲
James Richardson
Finished
۱۴:۵۵
Lee Cocks
۳
۴
Harry Gregory
Finished
۱۵:۱۵
Harry Gregory
۳
۴
John OShea
Finished
۱۵:۵۰
James Richardson
۰
۴
Lee Cocks
Finished
۱۶:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید